Định hướng chính sách nhà ở cho người nghèo, người thu nhập thấp

Quy hoạch bố cục các không gian chức năng này theo nhu cầu môi trường   ở của con người và đã được quy định qua các chỉ tiêu cụ thể trong bộ tiêu chuẩn xây dựng. Thực hiện các tiêu chuẩn... Read More