NGẬM NGÙI Viết riêng cho bạn tôi Nắng còn đâu nữa mà say Trời xanh đâu nữa mà ngầy ngật vui

NGẬM NGÙI. (Viết riêng cho bạn tôi) ?Nắng còn đâu nữa mà say, Trời xanh đâu nữa mà… ngầy ngật vui Gió đâu nữa để bồi hồi Để còn đem nắng ra phơi mỗi ngày??? Tơ chùng mà phím đâu hay, ... Read More