Tin nóng chiều nay Chiều nay liên minh Bộ Tài Công quyêt định điều chỉnh giá xăng tăng như sau

Tin nóng chiều nay…
Chiều nay liên minh Bộ Tài Công quyêt định điều chỉnh giá xăng tăng như sau :
Phí xăng E5 RON 92 tăng 500 đồng lên 19.940 đồng/lít.
Phí xăng RON 95 tăng 600 đồng lên 21.511 đồng/lít.
Phí dầu Diesel tăng 587 đồng/lít.
Con kẹt vừa nghe liên minh Bộ Tài Công tuyên bố xong kẹt liền nghĩ tới vợ con kẹt đang chờ kẹt đem lương về, kẹt nghĩ tới cha mẹ già đang chờ đem lương về, và 1 số thứ kẹt yêu quý chuẩn bị tăng theo giá xăng dầu của anh Tài Công mà lương của kẹt tới tháng 7 mới tăng…và kẹt bị tăng xông, lăn cu đơ, kẹt té đập đầu dập 2 trái bi, kẹt chệt – cựng ngặt… và ku gà mờ vội vàng lên thay thế con kẹt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *