BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ ĐA CẤP HAY CAO CẤP Có nhiều quan điểm cho rằng bảo hiểm là đa cấp nhưng có bao nhiêu người nói hiểu được ĐA CẤP LÀ GÌ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ ĐA CẤP? HAY CAO CẤP?
☢️ Có nhiều quan điểm cho rằng bảo hiểm là đa cấp, nhưng có bao nhiêu % người nói hiểu được ĐA CẤP LÀ GÌ?
☢️ Đa cấp sao nhà nước Việt Nam lại làm bảo hiểm nhân thọ (Bảo Việt)?
☢️ Đa cấp sao các văn phòng bảo hiểm nhân thọ đều thuê những toà nhà TO NHẤT, HOÀNG TRÁNG nhất ở những mặt đường lớn là nơi làm việc?
☢️ Đa cấp sao các công ty bảo hiểm hơn 100 năm qua vẫn giữ nguyên cái tên BẢO HIỂM NHÂN THỌ, sao nó không đổi tên “trá hình” đi?
☢️ Đa cấp sao VTV1, VTV3 cứ đưa tin về bảo hiểm, khuyến khích người dân tham gia, để đừng là gánh nặng cho ngân sách nhà nước?
☢️ Đa cấp sao nước ngoài có tới 90% số người dân tham gia? Tại sao càng giàu càng tham gia hợp đồng lớn? Phải chăng người Việt Nam thông minh hơn nước ngoài?
☢️ Đa cấp sao Quốc hội lại ban hành Luật kinh doanh bảo hiểm & chỉ định Bộ tài chính là cơ quan điều hành, giám sát?
☢️ Đa cấp sao những người đại lý hàng tháng vẫn nộp thuế thu nhập đầy đủ cho Nhà nước ?
☢️ Đa cấp tại sao các ngân hàng giờ cũng bán bảo hiểm nhân thọ?
☢️ Đa cấp tại sao bảo hiểm nhân thọ được đưa vào giáo trình dạy học của các trường đại học về luật, tài chính, kinh tế?
☢️ Đa cấp tại sao ngành bảo hiểm có thể đóng góp lên tới 10% GDP các nước phát triển?

Đừng nói đa cấp khi chính bản thân bạn không hiểu rõ THẾ NÀO LÀ ĐA CẤP?
Bảo hiểm Nhân thọ là CAO CẤP mới đúng bởi đó là VĂN MINH của xã hội phát triển.
#BHNT #MANULIFEVN
Nguồn #suthatbaohiem

2 thoughts on “BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ ĐA CẤP HAY CAO CẤP Có nhiều quan điểm cho rằng bảo hiểm là đa cấp nhưng có bao nhiêu người nói hiểu được ĐA CẤP LÀ GÌ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *