THẾ NÀO LÀ THÀNH CÔNG Theo định nghĩa của Tô Ni Giống đó là phông cách sống của mỗi người

THẾ NÀO LÀ THÀNH CÔNG ?
Theo định nghĩa của Tô Ni Giống đó là phông cách sống của mỗi người …!
Điều bạn cảm thấy ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời là gì, có nhiều người có thể trả lời là nhà lầu, xe hơi, con cái thành công, đạt được cái này cái nọ.
Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, con cái rồi sẽ cũng có cuộc sống riêng, của cải là công cụ để giúp cuộc sống bạn tốt hơn, chỉ riêng duy nhất người vợ là người đi suốt với bạn cả cuộc đời, người đồng hành cùng bạn trong suốt cuộc đời để chia sẻ những niềm vui nổi buồn, chăm sóc những lúc ốm đau bệnh tật.
Vì vậy hãy chọn lựa cho mình người bạn tin tưởng nhất để có thể làm nên điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời bạn.
Tô Ni Giống
New Hair Đà Nẵng
#Hocvientocnewhair Làm đẹp cho người , cho đời!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *