Muốn hiểu thế giới bên kia hãy hiểu nghiệp của mình tức là thế giới bên này

Muốn hiểu “thế giới bên kia”, hãy hiểu “nghiệp” của mình, tức là “thế giới bên này”. Xin đưa lại bài viết gần đây:
THẾ GIỚI BÊN KIA
“Thế giới bên kia” là một khái niệm thuộc về vũ trụ quan tâm linh. Hầu như tôn giáo và tín ngưỡng nào cũng có một vũ trụ quan tâm linh của riêng mình. Thế giới bên kia như các nhà ngoại cảm thường tiếp xúc, mô tả và “phiên dịch” cho chúng ta, thực chất là vũ trụ quan tâm linh theo tín ngưỡng của người Việt, không phải của Phật giáo, càng không liên quan gì đến Phật giáo Đại thừa, mặc dù các vị ấy luôn luôn gắn pháp Phật vào những nghi thức hành lễ cũng như nội dung các cuộc thuyết giảng của họ…
Đạo Phật cũng có vũ trụ quan tâm linh, nhưng chỉ là một “phương tiện thiện xảo”, để giúp con người thoát ra khỏi cảnh giới của nghiệp quả do tâm mê của mỗi người đã buộc chặt vào. Ví như đem cơn mơ ra giảng giải, để đánh thức một kẻ đang mơ, đến khi thức dậy rồi thì tất cả những thế giới ấy đều diệt, mà chẳng thấy có gì diệt, bởi tất cả đều chưa hề sinh.
Chúng sinh tùy theo nghiệp mà có thế giới của riêng mình. Cho nên cùng một thế giới, thì con người nhìn khác với con chó, con chim, con gà, con lợn… Con người không thể nhập vào những thế giới của con chó, con chim, con gà, con lợn… và ngược lại(*). Thì những thế giới của bọn súc sinh ấy đối với con người, cũng là những… thế giới bên kia. Ngược lại, đối với bọn chó, chim, gà, lợn… thì thế giới của bọn làm người chúng ta, cũng là… thế giới bên kia.
Thế giới của ma, quỷ… đối với con người, cũng tương tự như vậy. Nghĩa là có “thế giới bên kia”, nhưng không có “bên kia” nào hết. Tất cả đều tồn tại ngay đây, bên cạnh chúng ta và ngay trong chúng ta.
“Thế giới bên kia” tùy theo “nghiệp” mà biến hiện ra, không nghiệp nào giống với nghiệp nào, tất cả đều từ “không” mà sinh, cho nên nó vô lượng vô biên, trùng trùng điệp điệp… Không “thế giới” nào ngăn ngại “thế giới” nào, người không vấp phải ma, ma không va phải người… mặc dù ở cùng một chỗ, ở trong nhau và ngay cạnh nhau. Giống như trong 1 căn phòng, cùng 1 cái ti vi, để nguyên 1 chỗ, mà vẫn có thể mở bất kì kênh nào…
Tùy theo “nghiệp”, nghĩa là những cái gọi “thế giới bên kia” là không hề có “tự tính”. Tự nó chưa hề sinh, cho nên cũng chưa hề diệt. Tất cả đều chỉ là huyễn hóa, kể cả các thế giới Tịnh độ, Niết Bàn…
(*)Ghi chú: Có 1 “tam muội” có thể nhập vào bất kì thế giới “bên kia” nào. Tam muội ấy có tên là “giải nhất thiết chúng sinh ngôn ngữ” (kinh Pháp Hoa).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *