Các bạn đi nhiều viết hộ vài dòng dưới comment cho các bạn hộ chiếu trắng hộ chiếu mới đi qua ĐNA và các bạn chưa đi nước ngoài bao giờ hiểu thế nào là xin visa với

Các bạn đi nhiều viết hộ vài dòng dưới comment cho các bạn hộ chiếu trắng, hộ chiếu mới đi qua ĐNA và các bạn chưa đi nước ngoài bao giờ hiểu thế nào là xin visa với. Và không thể ăn vạ là tôi nộp hồ sơ là phải cấp visa cho tôi. Phải đi nhiều vào và tự xin visa nhiều vào cho đỡ thiển cận ăn nói ngô nghê!
Một buổi sáng cực bực vì mình càng cố can thiệp cho khách để lấy visa còn khách thì đéo hợp tác. Ăn nói thì hãm, rồ hết mẹ nó người!
Kể cả đi qua Anh Pháp Mỹ mà trùng tên blacklist hoặc một lý do nào đó k đc cấp visa vẫn phải chấp nhận.

2 thoughts on “Các bạn đi nhiều viết hộ vài dòng dưới comment cho các bạn hộ chiếu trắng hộ chiếu mới đi qua ĐNA và các bạn chưa đi nước ngoài bao giờ hiểu thế nào là xin visa với”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *