Giờ mới check inbox của mấy tình yêu nổi đây sau khóa học team em chiến mạnh quá

??? Giờ mới check inbox của mấy tình yêu nổi đây, sau khóa học team em chiến mạnh quá.Ngày nào cũng lấy hàng mặc dù đầu năm hay cuối năm,bán #MWHITE là phải chiến vậy đó nha
?? Nhận bill của Đại Lý Châu Thành Tố Loan và đại lý Bình Dương Nguyễn Thùy Dung

2 thoughts on “Giờ mới check inbox của mấy tình yêu nổi đây sau khóa học team em chiến mạnh quá”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *