Gì chứ LÔ PHÔNG KIMSA ÉP ĐÁ LUÔN LÀ BAOLA

Gì chứ LÔ PHÔNG KIMSA ÉP ĐÁ LUÔN LÀ BAOLA ? sỉ #2x3x nha khách ơi , cực nhìu mẫu màu , form 65kg qay đầu , tách lô ôm lô các màu mẫu từ 30-50c trở đi bao giá tốt , sỉ từ 10 ??đặc biệt #MẪU_HỔ_KIMSA rất ít nhà có nhé e thì lại vô vàn hổ luôn khách cần ôm riêng mẫu đó vs sll trên 50c chỉ toàn hổ và hổ e cũg tách độc chỉ có hổ cho khách iu luôn và vẫn giữ giá lô rẻ như giá đổ đồg nha , thế đã ok chưa nhở ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *