Một nhân viên bán hàng cùng thư ký và giám đốc của họ ra ngoài ăn trưa đột nhiên phát hiện ra 1 chiếc đèn dầu cổ

Một nhân viên bán hàng cùng thư ký và giám đốc của họ ra ngoài ăn trưa, đột nhiên phát hiện ra 1 chiếc đèn dầu cổ. Họ liền lau chiếc đèn dầu và thần đèn xuất hiện. Thần đèn nói: “Ta có thể đáp ứng cho các người mỗi người 1 nguyện vọng”.
“Tôi trước, tôi trước”, cô thư ký nói.
“Tôi muốn được đến đảo Bahamas, lái 1 chiếc tàu tốc hành và lánh đời”
Trong phút chốc, nhân viên bán hàng liền biến mất.
“Đến lượt tôi, đến lượt tôi”, nhân viên bán hàng nói.
“Tôi muốn được đến Hawaii, nằm trên bãi biển, có nhân viên mát-xa riêng, uống 1 ly cocktail rượu rum miễn phí cùng với người tôi yêu”
Trong phút chốc, anh nhân viên bán hàng liền biến mất.
“Ok! Đến lượt anh!”, thần đèn nói với giám đốc
Giám đốc bèn trả lời: “Tôi muốn 2 tên ngốc nghếch đó ăn cơm xong liền quay lại làm việc”
Ps : Có như vậy mới biết, nên để sếp bạn mở lời trước dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Cafe với khi nào vậy Đạt Đặng

3 thoughts on “Một nhân viên bán hàng cùng thư ký và giám đốc của họ ra ngoài ăn trưa đột nhiên phát hiện ra 1 chiếc đèn dầu cổ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *