KINH NGHIỆM TO LỚN CỦA TÌNH YÊU

Nếu thật sự bạn tin tường Tất yếu bạn sẽ thắng

KINH NGHIỆM TO LỚN CỦA TÌNH YÊU

Trong con người chúng ta, trong tận nơi sâu thẳm, luôn có một hành vi nào đó đang ngủ. Khi nó thức dậy, nó có thể đưa ta lên tầm cao, nơi mà chúng ta không ngò.

Giống như nhạc công viôlông bắt bản nhạc phải vang lên từ mấy sợi dây đàn, bạn cũng vậy, bạn cũng có thể đánh thức tài năng tiềm tàng đang ngủ của bạn. Được đánh thức, chúng sề đưa bạn lên đến những đỉnh cao mà bạn tự vạch ra cho mình từ trưốc.

Thòi trẻ Abraham Lincolh, người sau này trở thành một trong những tổng thông danh tiếng nhất Hoa Kỳ, làm việc gì cũng hỏng. Tình trạng đọ kéo dài cho tới năm ông 40 tuổi. Nếu như không có một sự kiện gây nên cho ông một cảm xúc mạnh mẽ thì có lẽ cho đến hết đời, Lincolh yvẫn chỉ là một kẻ thất thế. Xúc cảm này đã đánh thức thiên tài của ông trước đó vẫn “ngủ”, đem lại cho thế giối một nhân vật thật sự vĩ đại. Xúc cảm đó len lẫn tình yêu và nỗi đau buồn, do nàng Anne Ratlidge đem lại cho ông. cả tình yêu lẫn nỗi đau buồn đều mạnh mẽ.

Chúng ta đều biết tình yêu và niềm tin là hai thứ liên quan chặt chẽ đến nhau. Tình yêu cũng tác động mạnh vào tư duy và thể hiện ra thành hành vi cụ thể. Sau hai chục năm khảo sát vấn đề bí quyết thành công, tác giả cuốn sách nhỏ này đã đi đến kết luận là trong mọi thành công của những người danh tiếng nhất, đều có vai trò của tình yêu nam nữ.

Để chứng minh khả năng to lớn của niềm tin, xin nêu một vài thí dụ về những người thật sự tin và tin một cách mãnh liệt. Trước hết phải kể đến Chúa Giếsu. Chúng ta đều biết nền tảng của tôn giáo Cơ đốc là niềm tin. Ờ đây chúng ta chưa bàn đến chuyện biết bao nhiêu .người lý giải niềm tin đó theo những cách khác nhau.

Một trường hợp nữa đáng nêu ra là của Thánh Gandhi chứng minh cho nhân loại thấy sức mạnh của niềm tin to lốn đến mức nào. Gandhi có tiềm tàng mặt nghị lực phi thường, lốn hơn bất cứ ai trong số người sống cùng thời vói ông. Nghị lực ấy đáng khâm phục ở chỗ Gandhi không có bất cứ một phường tiện nào để tiến hành chiến tranh, ông không có tàu chiến, khống có binh sĩ, không có kỹ thuật chiến tranh. Ông không có tiền, thậm chí không có lấy một bộ y phục tươm tất, nhưng ông vẫn có sức mạnh ghê gớm. Sức mạnh đó ông lấy được ở đâu?

Gandhi tìm thấy sức mạnh trong việc ông hiểu được các nguyên lý của niềm tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *