Năm 1999 tập trung và nâng cao hiệu quả đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn – Phần 1

Phóng viên: Xin ông cho biết ý kiến đánh giá về thực trạng sử dụng vốn đầu tư hiện nay?
Trả lời: Nếu tính về yếu tố giá cả thì vốn đầu tư năm 1998 thấp hơn năm 1997 về giá trị tuyệt đối. Nhưng trong bối cảnh đầu tư nước ngoài giảm sút, vốn trong nước bị hạn chế bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế sụt giảm thì những kết quả đạt được trong công tác đầu tư phát triển có sự nỗ lực lớn. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng, công tác đầu tư phát triển vẫn còn những khiếm khuyết và không phải những khiếm khuyết đó đều bắt nguồn từ những nguyên nhân khách quan. Điều dễ thấy nhất là nguồn vốn nội lực vẫn chưa được phát huy đầy đủ nhất là nguồn vốn ở khu vực dân cư và tư nhân. Do đó, chúng ta vẫn phải dựa vào nguồn vốn nước ngoài. Đáng chú ý là nguồn ngoại lực này cũng đang nghiên dần sang dạng vốn đầu tư gián tiếp (ODA) nên nếu quản lý không chặt chẽ thì món nợ nước ngoài sẽ đè nặng lên các thế hệ mai sau. Chiến lược đầu tư phát triển cũng chưa rõ ràng đã dẫn đến nguy cơ đầu tư chệch hướng, hiệu quả thấp đầu tư phát triển ồ ạt ở một số ngành mà không tính đến hiệu quả kinh tế như: mía đường, khách sạn, ô tô, bia, nước ngọt, du lịch…. Việc đầu tư quá nhiều mà không tính đến nhu cầu thị trường khiến cung vượt hơn cầu, chẳng hạn ngành lắp ráp ô tô có tới 14 liên doanh nhưng có liên doanh từ đầu năm tới nay chỉ bán được 250 chiếc với công suất thiết kế là 14 nghìn chiếc cho một năm. Tai hại nữa là có rất nhiều công trình đầu tư bằng vốn vay, chưa sản xuất đã phải trả lãi trong khi tiêu thụ sản phẩm kém. Không biết trông vào đâu để trả nợ. Tình trạng phổ biến là các dự án nhóm C của những năm trước quá nhiều, nay thu lại do vốn đầu tư có hạn làm cho việc cấp vốn trở nên nhỏ giọt, tiến độ thi công chậm, ứ động vốn ở khâu xây dựng dở dang hàng năm lên tới 40 đến 50% vốn chi ra. Vậy mà địa phương nào cũng tranh thủ xin, xin rồi mới lập thiết kế, dự toán… Kiểu đầu tư dàn trải đó khiến cho các chủ trương đầu tư khó tập trung, làm lu mờ mục tiêu chiến lược. Về quản lý đầu tư vẫn còn những yếu kém dẫn đến thất thoát, lãng phí và làm mất vốn đầu tư. Phổ biến nhất là vốn đầu tư phát sinh rất lớn khiến cho tổng mức vốn đầu tư tăng vọt vượt tỷ lệ cho phép. Việc triển khai kế hoạch đầu tư hàng năm cũng rất chậm, trong khi nền kinh tế đang thiếu vốn thì vốn đã bố trí kế hoạch lại ứ đọng, vốn đầu tư sẽ bị lãng phí do phải chịu thu phí, trượt giá… Bên cạnh đó, việc thực hiện đấu thầu cũng chưa thực sự nghiêm túc. Có những dự án khi tiến hành đấu thầu lại đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tới 8 tỷ đồng.
Thanh Nhàn – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 3 (44)1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *