Dự án khu vui chơi, giải trí vạn sơn, đồ sơn liệu còn thời cơ?- phần 3

Tiếp theo đó, ngày 17 tháng 1 năm 2001, Phó chủ tịch Phạm Tiến Dũng ký văn bản số 220 gửi các Sở Tài Chính vật giá, Du lịch Ban tổ chức chính quyền yêu cầu cần thống nhất trong việc xét duyệt giá... Read More

Dự án khu vui chơi, giải trí vạn sơn, đồ sơn liệu còn thời cơ?- phần 2

Một tháng sau lễ khởi công từ ngày 14 tháng 12 năm 2000 đến ngày 13 tháng 1 năm 2001 3 trong số 4 thành viên Công ty cổ phần Công viên Vạn Sơn đã hoàn tất các thủ tục góp vốn, cử xong người đại... Read More

Dự án khu vui chơi, giải trí vạn sơn, đồ sơn liệu còn thời cơ?- phần 1

Theo tiến độ dự án khoảng tháng 6 năm 2001, hạng mục chính của giai đoạn 1 là tổ hợp công viên nước sẽ mở cửa phục vụ nhân dân. Nhưng mọi việc lại không như dự đoán, Công viên nước giờ... Read More