Thực trạng và giải pháp chống ngập lụt ở thành phố hải phòng

Ở thành phố Hải Phòng, nhiều năm qua có khoảng trên 120 điểm sau mỗi trận mưa vừa đến mưa to đều đập từ 30 cm đến 40 cm, kéo dài tới 3 giờ đến 4 giờ mới rút hết. Nước trong nhà cũng như... Read More