Trình tự tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nước thuộc Bộ Xây dựng (tiếp theo)

9. Xây dựng Phương án cổ phần hóa và Điều lệ Công ty cổ phần: Ban cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiến hành xây dựng Phương án cổ phần hóa và Điều lệ Công ty cổ phần... Read More

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào khu vui chơi giải trí

Phóng viên: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch, hiện ở thành phố Hải Phòng có những khu vui chơi giải trí nào? Hiệu quả kinh doanh của từng cơ sở đó? Trả lời: Theo định hướng quy hoạch xây dựng tổng... Read More