Trình tự tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ xây dựng

Để tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, căn cứ Nghị định số 44/1998/ NĐ – CP ngày 29 – 6 – 1998 của Chính phủ về việc... Read More

Ký kết “Thỏa thuận bổ sung sửa đổi” dự án cấp nước đô thị Việt Nam”

Ngày 23 – 10 – 1998 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Tấn Vạn và Đại sứ Oxtraylia Michael Maun đã ký bản “Thỏa thuận bổ sung sửa đổi” đưa thêm thị xã Vĩnh Long vào dự án cấp... Read More