Tài chính doanh nghiệp lành mạnh sẽ rút ngắn thời gian tiến hành cổ phần hóa

Phóng viên: Thưa ông tại, trong giai đoạn hiện nay, ngành xây dựng lại hướng trọng tâm công cuộc cổ phần hóa vào các doanh nghiệp sản xuất vật liệu Xây dựng chứ không phải các doanh nghiệp xây... Read More

Trung tâm bảo trợ xã hội ngành Xây dựng – nghĩa cử tình người

Ai đã từng sống và làm việc trong ngành Xây dựng mới thấu hiểu hết những khó khăn, vất vả, thậm chí cả sự nguy hiểm mà người công nhân xây dựng phải gánh chịu. Do điều kiện lao động nặng... Read More