Phải lựa chọn công nghệ tiên tiến sản xuất vật liệu xây dựng

Quảng Ninh có 45 mỏ và điểm khoáng sản thuộc 7 chủng loại khác nhau, phân bố tương đối đồng đều trên toàn địa bàn như: vùng đá vôi, mỏ sét làm xi măng ở Hoành Bồ trữ lượng trên 1,3 tỷ tấn;... Read More