AI MUỐN KHÔNG PHẢI LEO THANG TỪ BẬC DƯỚI CÙNG MÀ KHỞI ĐẦU NGAY TỪ LƯNG CHỪNG

những khó khăn trở ngại, bất hợp lí hiện nay, vạch ra hướng phát triển tương lai. Bạn cần nhớ rằng những điều bạn sẽ đề xuất phải được bạn nghiên cứu, nghiền ngẫm kĩ lưỡng để bạn... Read More

Sức thuyết phục của người xin việc có định hướng hết sức quan trọng

Chú ý đừng làm tờ thư đơn dài quá. Các chủ doanh nghiệp và nhà lãnh đạo giỏi cần trợ lý có năng lực phẩm chất, và “lá thư” của bạn làm sao nêu bật được những điều quan trọng, mang tính... Read More

Chứng minh tương lai có thể hình dung được người lãnh đạo tương lai

thấy được trình độ năng lực, nhất là sở trường của bạn, người lãnh đạo nơi bạn xin việc dễ hình dung sẽ sử dụng bạn vào việc gì và triển vọng bạn được ông ta nhận sẽ lớn hơn. Các... Read More